Sunday, April 29, 2018

Talas Talas atau talas bogor (Colocasia esculenta L., suku talas-talasan atau Araceae) adalah tumbuhan penghasil umbi-umbian yang lumayan penting. Diduga pribumi berasal dari Asia Tenggara atau Asia Tengah unsur selatan, talas diduga telah dibudidayakan insan sejak zaman purba, bahkan pada zaman sebelum padi ditanam orang. 


Kini talas sudah menyebar ke sekian banyak  belahan dunia, tergolong India, Cina, Afrika Barat dan Utara, dan Hindia Barat. Talas adalahmakanan pokok, di samping sukun, di sejumlah kepulauan di Oseania. Di Indonesia, talas populer ditanam di nyaris semua daerah.

talas,www.healthnote25.com
talas - www.healthnote25.com


Nama-nama daerahnya tidak sedikit yang senada dengan ucapan talas dan keladi, contohnya talé, kĕladi, sukat, suhat, seuhat, suwat (Bat.); taro (Nias); taléh, kaladi, kuladi (Min.); talos, kĕladi (Lamp.); talĕs, kĕladi, kujang, luèh (Day.); taleus, bolang (Sd.); tales (Jw.); talĕs, kaladi (Md.); talĕs, kladi (Bl.); talé, koladi, kolai, kolei, korei, kore (aneka logat di Sulut); aladi, suli, kosi, paco (Sulsel); lole, ufi lole (Timor); inane, inano, inan, ina wuu, ronan, kětu, etu, hakar, wakal, gwal (berbagai pulau di Maluku); bètè, ota, dilago, komo (Maluku Utara); nomo, uma, warimu, hèkérè, sèkéré, ifen, yéfam (Papua). Sementara talas dalam bahasa Inggris dinamakan taro, old cocoyam, dasheen, dan eddoe.

0 Comments: