Monday, May 28, 2018

Sirupsirup-www.healtnote25.com
sirup - www.healtnote25.com
 Sirup (dari Bahasa Arab شراب sharab, minuman) ialah cairan yang kental dan mempunyai kadar gula terlarut yang tinggi, namun nyaris tidak mempunyai kecenderungan guna mengendapkan kristal. 


Viskositas (kekentalan) sirup diakibatkan oleh banyaknya ikatan hidrogen antara gugus hidroksil (OH) pada molekul gula terlarut dengan molekul air yang melarutkannya. Secara kiat maupun dalam dunia ilmiah, istilah sirup pun sering dipakai untuk menyinggung cairan kental, lazimnya residu, yang berisi zat terlarut di samping gula.

Untuk menambah kadar gula terlarut, seringkali sirup dipanaskan. Larutan sirup menjadi super-jenuh.

Sirup pun sering dipakai pada dunia obat-obatan, kuliner serta minuman.

0 Comments: