Sunday, July 8, 2018

Fenestrasi

fenestrasi-www.healthnote25.com
fenestrasi - www.healthnote25.com

Fenestrasi adalah suatu proses pembedahan atau operasi pada telinga dengan membuat liang pada lengkungan labirinnya. Operasi ini dapat memberbaiki jenis-jenis ketulian tertentu.


Ketulian ini biasanya dikarenakan telinga mengalami infeksi sehingga menimbulkan cairan dari dalam telinga, kemudia juga dikarenakan penyakit seperti Otosklerosis yang biasanya disebut sebagai penyakit demam, campak dan infeksi telinga pada kenyataannya telinga berhubungan dengan penyakit ini sehingga dapat menimbulkan ketulian, dan juga penyakit minginitis yang juga dapat menyebabkan ketulian pada telinga, walaupun penyakit ini terdapat di otak, namun otak dan telinga sangat berdekatan sehingga ini dapat berpengaruh terhadap kinerja dari pendengaran pada telinga.


Sebelum melakukan fenestrasi atau pembedahan, debu tulang harus dicegah masuk agar tidak mengendap ditempat yang dapat menimbulkan osteogenesis. Hal itu bertujuan agar lapangan pembedahan mudah terlihat maka diperlukan irigator pengisap. Kemudian Irigasi dalam jumlah besar akan menyapu darah, debu tulang, dan bakteri dari telinga yang mengalami infeksi kronik.


Ada beberapa penyakiti Telinga seperti Labirinitis dan juga kelainan telinga yang lain yang memerlukan pembedaan dengan cara fenestrasi. Labirinitis merupakan suatu penyakit pada telinga yaitu terjadinya peradangan pada telinga yang mengena pada labirinnya. Hal ini terjadi dari penyebaran infeksi ke dalam ruang perilimfa.

0 Comments: