Sunday, July 22, 2018

Jawawut

jawawut-www.healthnote25.com
jawawut - www.healthnote25.com
Jawawut, juwawut, atau sekoi (Setaria italica) adalah sejenis serealia berbiji kecil (milet) yang pernah menjadi makanan pokok masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara sebelum budidaya padi dikenal orang.

jawawut-www.healthnote25.com
jawawut - www.healthnote25.com


Tumbuhan ini adalah yang pertama kali dibudidayakan di antara berbagai jenis milet dan sekarang menjadi milet yang terluas penanamannya di seluruh dunia, dan yang terpenting di Asia Timur. Nama Pulau Jawa acap dikaitkan dengannya.

jawawut-www.healthnote25.com
jawawut - www.healthnote25.com


Nama-nama lokalnya, di antaranya, jawa (Plb.); jaba ikur (Bat.); jaba uré (Toba); jĕlui (Riau); sĕkui (Mly.); sĕkuai, sakui, sakuih (Min.); randau (Lamp.); jawae (Day.); jawawut, kunyit, sekul (Sd.); jawawut, juwawut, otèk (Jw.); jhaba, jhaghung jhaba, jhabalèk (Md.); jawa sĕmi, jawawut (Bl.); botai, boté, wotei, batung, wetung, gětung (aneka dialek di Sulut); batang, bětěng, wětěng, bané, bailo, wailo (Sulsel); botoh, sain (Timor); hotong, atong, hetene, hetenu (Ambon); hétan (Wetar); wetan (Solor); botan (Kai, Tanimbar); bètèn, fètèn (Buru); bobootĕné, botĕmé (Hal.); futu (Ternate & Tidore)..

0 Comments: