Saturday, October 13, 2018

Gambasgambas-www.healthnote25.com
gambas - www.healthnote25.com


Gambas atau oyong (Luffa acutangula, suku labu-labuan atau Cucurbitaceae), adalah komoditi sayuran minor. Penanamannya biasanya dilakukan di pekarangan atau bagian ladang yang tidak digunakan untuk tanaman lain. Gambas dipanen buahnya ketika masih muda dan diolah sebagai sayur.Gambas masih sekerabat dengan belustru (Luffa aegyptiaca).

0 Comments: